Tag Archive 'läroplanen'

Dec 19 2007


Digital bild i förskolan

Filed under Blandat

Digital bild I begynnelsen var bilden, sedan kom texten. Tittar man på små barns utveckling när det gäller bild- och textspråk kommer bildspråket först. Det lilla barnet tänker i bilder innan det börjar tala. Den första teckningen är en ”bild” av något, några år senare böjar man forma bokstäver. Varför då inte ta in ett […]

2 responses so far