Archive for the 'LekMiT' Category

Feb 23 2012


LekMiTprojektet

Filed under LekMiT

Bloggar mest just nu på LekmiTbloggen.

Det känns så otroligt inspirerande att LekMiTprojektet har kommit igång. Det är så spännande att följa förskolebarnen och pedagoger i deras utforskande. De har fått två iPads per avdelning och en KodakPlaysport, samt projektor och högtalare. Sedan tidigare har de digitalkamera, diktafon, digital videokamera, så de är bra utrustade rent tekniskt. Nu gäller det att få in media- & IKTverktygen i deras projekt som skapande och kreativa verktyg och som naturliga verktyg som barnen vet att de får använda. Det talas ju ibland om pedagogiska appar och som någon så klokt sa, det finns inga pedagogiska appar – det är pedagogerna som gör dem pedagogiska och någonstans tycker jag att det liggern något i det.

Här hittar du LekMit-bloggen – hppt://lekmit.wordpress.com

2 responses so far