Archive for the 'Appar' Category

Apr 23 2012


Smekmånadsfasen som aldrig går över

Filed under Appar

Smekmånadsfasen går aldrig över…

23042012

iPaden i förskolan – smekmånadsfasen som aldrig går över? Tja, det finns 25 000 appar som är utbildningsappar, ca 500 000 appar överhuvudtaget och det lär komma fler, så mycket finns det att upptäcka och utforska. Hur ska vi i förskolan förhålla oss till barnens nästan uppslukande intresse för pekplattan? Är det ett problem eller en möjlighet? Det liknar rätt mycket det som hände på 90-talet när förskolan blev utrustade med datorer. T ex att si och så många får vara kring datorn/pekplattan, en viss tid, kösystem, pedagogiska spel/appar är det som gäller.

Ska iPaden vara tillgänglig hela tiden, ungefär som t ex atéljen ofta är öppet mer eller mindre jämt, eller ska användandet begränsas? Vad tycker barnen själva om användandet av iPads eller andra pekplattor? Behöver de påminnas om att det också finns andra aktiviteter som erbjuds på förskolan, behöver övriga aktiviterer lyftas fram lite extra för att bli mer attraktiva eller är det här inget problem hos barnen, utan hos oss vuxna?

Jag tänker att tekniken ska vara tillgänglig för barnen, precis som en målarpenseln är. De ska veta att det är OK att de hämtar kameran, filmkameran, iPaden eller annan teknisk utrustning om den är ledig, så att det blir naturliga verktyg. Men ”problematiken” med att paddan blir en spelmaskin måste man givetvis förhålla sig till. Men tänk ändå att det finns ett verktyg där smekmånadsfasen inte går över så lätt, pga. det finns så många appar – vilka möjligheter det öppnar upp! Men sedan ska man kanske inte ha hur många appar som helst, utan göra urval och byta lite nu och då, och bara behålla dem som man ser fyller en funktion och förstås koppla det till läroplanen. I iPaden finns ju kamera, filmkamera, ljudinspelning, skapande och kreativa appar, dokumentationsappar m.m där tycker jag fokus ska ligga. Hur får vi in det i våra projekt? Hur kan barnen använda verktygen i andra sammanhang? Hur blir det naturliga verktyg och ytterligare ett språk för barnen? Hur kan vi kommunicera med omvärlden? Hur kan vi lyfta det till en nivå där vi kan göra saker som inte var möjligt förr? Vad har vi för pedagogisk tanke bakom användandet?

Närvarande och medvetna pedagoger som tänker och reflekterar tillsammans och med barnen, som tillsammans utforskar och bygger kunskap, vågar testa och testa igen och igen och hela tiden har läroplanen med som ett levande dokument tror jag är viktigt. Lika viktigt som det är att ställa sig kritiska frågor mellan varven, varför gör vi det här, vad fyller det för syfte, ser vi någon koppling till läroplanen, ser vi något lärande, är det något som intresserar barnen, hur kan vi bygga vidare på det osv.

Tack ni deltagare i LekMIT som hjälper mig att utveckla mina egna tankar :) ! Tillsammans bygger vi kunskap steg för steg!

No responses yet

Okt 10 2011


NorrLär11

Så har två intensiva dagar och en kväll av NorrLär11 gått av stapeln. Riktigt lyckat! En förmån att få ta del av intressanta föreläsningar och bygga nätverk.
Christina Löfving (itmamman) talade om Motiverade elever i en digital tid. Hon talade om inre motivation och gav åhörarna en mängd intressanta tankar att förhålla sig till och enhel del tips. Marie Andersson (öpedagogen) talade om Webstjärnan, hennes arbete med bokbloggen och sitt arbete med geochaching. Mycket intressant och inspirerande :)! Veronica Grönte talade engagerat om att stimulera barnens berättande. Hennes bok Pennvässaren rekommenderas varmt !En hel del andra intressanta föreläsare fanns också på plats, men de hade jag dessvärre inte tid att lyssna på.

Teachmeetet på kvällen var mycket trevligt (& gott) och väldigt inspirerande att lyssna på alla korta inspirationsföreläsningar. Maria och Camilla från Fagottens förskola hade gärna fått ha längre tid, för de hade mycket intressant att berätta och fick mycket positiv respons, t om från självaste Skolverket. Här hittar ni Fagottens blogg.  Det är ett tag sedan den uppdaterades ser jag, men det kommer säkert nytt där snart.

Här kan ni läsa blogginlägg från NorrLär11:

Från Öpedagogen Marie Andersson: http://opedagogen.se/?p=1446
Från ITmamman Christina Löfving: http://itmamman.se/wordpress/2011/10/nar-jag-holl-pa-att-slarva-bort-en-forelasare/
Från Niilo Alhovaaro  i Luleå: http://niiloa.posterous.com/antligen-teachmeet-norr

Själv föreläste jag om Rörlig bild och berättande tillsammans med kollega Carina och om media och IKT i förskolan. Jag lovade att lägga ut länkarna och en del annat från den föresläsningen. Tack till er som lyssnade :)!

Vad gör de små barnen på datorn?

I den senaste rapporten från Medierådet Små ungar och medier 2010, beskrivs medieanvändningen hos barn mellan 2 – 9 år.

 Rapporten visar bl.a. att två tredjedelar av 2–5-åringar och nästan alla 5–9-åringar brukar använda dator.

 Av 2-åringarna är det 43 % som någon gång har använt datorn.

Det är relativt små skillnader i dator- och internetanvändning mellan pojkar och flickor i denna ålder.
Läs mer på www. mediebarn.se

Varför ska vi jobba med media och IKT i förskolan? Ja dels har vi en del styrdokument som vi omges av: Lpfö -8/10, lokala styrdokument som t ex en medie- & IKT strategi och en Barn & utbildningsplan där vi kan läsa oss till att det ska vara en naturlig del av förskolans verksamhet.

Förskolans värdegrund & uppdrag

Förmåga att kunna kommunicera, söka ny kunskap och kunna samarbeta är nödvändigt i ett samhälle präglat av ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Förskolan ska lägga grunden till att barnen på sikt kan tillägna sig de kunskaper som utgör den gemensamma referensram som alla i samhället behöver.

Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksmedel såsom bild, sång och musik, drama, rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal- och skriftspråk utgör innehåll och metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande. Detta inbegriper också att forma, konstruera och nyttja material och teknik. Multimedia och informationsteknik kan i förskolan användas såväl i skapande processer som i tillämpning.

Mål – förskolan ska sträva efter att varje barn

Utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av tolka och samtal om dessa.

 […]utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar.

Arbetslaget ska – Ge barn möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankegångar med hjälp av ord, konkret material och bild samt estetiska och andra uttrycksformer.

Så…. det är inte något vi kan välja bort!

Hur gör man då?

•Våga ta klivet över tekniktröskeln!
•Börja göra!
•Du behöver inte kunna allt till 100% själv!
•Starta utforskande processer tillsammans med barnen. De kan en del redan!
•Låt dem visa var de hänger på nätet!
•Media och IKT som skapande och kreativa verktyg!
•Samarbete och kommunikation!
•Datorn är inte främst en spelmaskin – utan, just det – ett kreativt verktyg!
•Ta in det i det ni redan gör!
•Koppla det till styrdokumenten!

 Länkar till digital bild:

Pixton – Serier – www.pixton.com
ComicBrush – Serier där man kan ta in sina egna foton – www.comicbrush.com
Picnic – bildredigering – www.picnic.com
Superlame – infoga pratbubblor till foton – www.superlame.com
Jalbum – fotoalbum och bildspel  http://jalbum.net/
Picasa – fotoalbum som kan vara både privat och offentligt – www.picasa.com
Flickr – Fria foton attt avnända med sk. copyleft – www.flickr.com
Fotofinnaren – bilder fria att använda inom skolbruk www.fotofinnaren.se
Photopeach – bildspel – http://photopeach.com
Smilebox – Scrapbooking – http://www.smilebox.com
Scrapblog – Scrapbooking – www.scrapblog.com
Sumopainting – ritprogram –  http://www.sumopaint.com/home/
Fotoskola – http://www.mintur.se/fotoskolan/
Photovisi – http://photovisi.com
Photostory –  Använd fotografier, spela in berättarröst, skriv och gör ”filmer” – Laddas ner från Microsofts hemsida
Moviemaker 2011 – Laddas ner från Microsofts hemsida
Storybird – Utgå från konstnärers bilder och skapa sagor – http://storybird.com/

Länkar till ljud

http://www.multimedia.skolverket.se/Arkiv/Musik/ – Multimediabyrån

CCMixter – Creative Commons licens – här finns mycket musik att använda
SFX Online – OBS – betaltjänst, en ljudeffekt kostar 35 kr att ladda ner – Stort utbud
Freesound – 45 fria musikalster att använda i t ex filmskapande
Podsafe Audio – musik att använda
BeatPick – Creative Commons licens
Jamendo – artister som delar med sig av sin musik för fri användning
FindSounds – ljudeffekter – en del är fria att använda andra har copyright
FreePlayMusic
www.audiencesounds.com
www.filmskapare.se/arkiv – Effektljud & musik
www.soundsnap.com – Betaltjänst – kostar ca 670 kr för 100 ljud/
musikfiler
http://www.soundjay.com  – Ljud av olika slag att använda vid t ex filmprodukter, dock ej på hemsidor.
http://incompetech.com/ – Ljud i olika musikgenrer att använda

Atmosphere Lite – skapa naturljud

Appar för förskolan

Toca Tea Party
Create a Car
Kvitter
My Story – Story Creator for Kids
Från apglad till öronvax – ABCapp
My Flora – en flora på svenska, även färgsorterade
SoundTouch – olika kategorier, djur, fordon, instrument osv – bild och ljud
PuppetPals HD
Sock Pupets
StoryMakerHD
FairyTales
Pages
Garageband

Länkar till sidor om pekplattor i förskolan:

http://blogg.nacka.se/skolor/ipadsiforskolan/

http://förskolepadda.se/

http://fskhjartaikt.blogspot.com/

http://www.ett-till-ett.se/index.php/ett-till-ett/appar-i-forskolan/

http://www.pappasappar.se/

https://www.facebook.com/#!/groups/paddagogik/ – iPads i skola och förskola

 

 

One response so far

Aug 30 2011


Pappas appar

Filed under Appar

Här kommer ett länktips för er som vill utforska appar som är användbara i förskolan och de tidiga skolåren.

Pappas appar – http://www.pappasappar.se

 

3 responses so far