Jan 16 2012


Filed under Okategoriserade

Sitter och klurar och funderar på mitt kontor. Förskoleprojektet LekMiT startar upp på tisdag till veckan och tills dess ska jag ha tagit fram två uppgifter till deltagarna att titta närmare på tills nästa gång vi har ett utbildningstillfälle.

Första uppgiften kommer att bli mycket läroplansinriktad,  något i stil med att OK, nu är ni med i LekMiT, ni kommer att jobba med media och IKT som verktyg i ett tema som ni själva väljer. Ni vet att ert deltagande i LekMiT kommer att innebära ett skarpt projekt i er verksamhet med media och IKT som verktyg som under resans gång ska reflekteras över i bland annat bloggform, ni kommer att få kontinuerlig handledning i er verksamhet och utbildningstillfällen, vi kommer att ha en grand finale i slutet av projektet med någon utåtriktad aktivitet m.m. Det vi gör inom LekMiT är nära kopplat till förskolans läroplan.

Just nu ser första uppgiften ut som nedan: Kom gärna med synpunkter på uppgiften så att den kan utvecklas!

Uppgift 1

Planering av arbetsområde med rev. lpfö som bas

Litteratur:

Läroplan för förskolan Lpfö 98, reviderad 2010
Lek och lär med surfplatta i förskolan s. 15 – 21, s. 61 – 63

Ni ska göra en planering för vårterminen och det aktuella temat som ni och barnen har valt. Ni väljer alltså själv tema i ert arbete, media och IKT ingår som ett verktyg. Planeringen ska antingen skrivas ner, filmas eller dylikt. Frågor att utgå ifrån vid planeringen

  • Vilka delar ur läroplanens första del vill vi skapa ett arbetsområde eller arbetsuppgift kring?
  • Hur tar vi reda på barnens förkunskaper (T ex vad kan de redan, vad vet de, vad vill de veta/lära sig mer om utifrån deras visade intressen?) och vad kan de ha för inflytande över planeringen i arbetsområdet?
  • Vilka av målen och riktlinjerna är aktuella i arbetsområdet?
  • Vilka innehåll behöver arbetsområdet för att barnen ska kunna utvecklas i riktning mot de valda övergripande målen?
  • Hur kan vi konkretisera de utvalda målen i det aktuella arbetsområdet?
  • Vilka arbetsformer som stämmer överens med ”Mål och riktlinjer”, kan vi använda oss av i arbetsområdet?
  • Kan vi inom ramen för arbetsområdet samverka med andra förskolor, förskoleklass, grundskola, fritidshem? Hur?
  • Hur kan vi informera och samverka med föräldrar?
  • Hur dokumenterar vi arbetet så att alla barn uppmärksammas?
  • Hur kan vi använda dokumentationen för att utmana oss själva och barnen vidare i temat, samt utvärdera arbetsområdet och vår verksamhet?

Att upprätta ett Lotusdiagram kan underlätta för er att stämma av mot läroplanen med under temat/projektets gång. Mer om Lotusdiagram kan ni läsa i boken Lek och lär med surfplatta i förskolan s. 15 – 21.

Er planering ska redovisas i LekMiTbloggen senast XX . Ni ska också ge feedback på varandras planeringar som läggs ut i bloggen. Tanken med det är att vi utvecklas och lär av varandra. Vi kommer att följa upp er utvärdering av planeringen längre fram i projektet.

 

 

No responses yet
Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.