Dec 20 2011


Fyra viktiga ingredienser för att bedriva ett framgångsrikt arbete med eleverna

Filed under Blandat

Jag har tidigare i höst läst Tänk Om’s manifest. Ett manifest som jag tycker är intressant och vettigt i en snygg för packning. Konstaterar också likheterna med det arbete som CMiT bedrivit sedan 11 år tillbaka och fortfarande bedriver. I manifestet lyfts fyra viktiga ingredienser för pedagoger att behärska för att bedriva ett framgångsrikt arbete med eleverna:

  • pedagogisk kompetens (att kunna välja den pedagogiska metod som ger bästa förutsättningar för eleverna att utveckla sin kunskap)
  • teknologisk kompetens (för att skapa mer intressanta lärsituationer – ge nya typer av uppgifter som inte kräver de rätta svaren)
  • ämneskompetens – (tydlig handledning mot kunskapsmålen)
  • ledarskapskompetens (verktyg för att inspirera och motivera eleverna i sin kunskapsutveckling. Men även att arbeta med elevernas trygghet och självkänsla, vilket är viktiga förutsättningar för at på bästa sätt arbeta med sin egen kunskapsutveckling)

Pedagogisk kompetens och ämneskompetenser är väl förankrade sedan lång tid tillbaka inom lärarkåren. Den teknologiska kompetensen och ledarskapskompetensen kanske är de kompetenser som utmanar lite mer, men är ack så viktiga för att verka både i förskola och skola idag. Men… det finns ytterligare en kompetens som påverkar dessa fyra ovan nämnda kompetenser, nämligen den institutionella kompetensen. En kompetens som är mer osynlig och som kan sitta i väggarna. Vad är det för kultur och klimat på den förskola/skola som läraren arbetar på? Hur relaterar läraren till sina kollegor, till sin omgivning? Vad tillåts man göra och vad tillåts man inte göra inom kollegiet? Vad har skolledaren för syn på hur man ska bedriva ett framgångsrikt arbete med eleverna? Det här tycker jag är viktigt att förhålla sig till – att vara medveten om den institutionella kompetensen och hur den kan påverka och också våga ha en dialog omkring det på den förskola/skola man arbetar på. För den påverkar nog mer än man kan tro… eller?

 

 

 

No responses yet
Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.