Archive for september, 2009

Sep 28 2009


Drömprojekt i media och IKT i förskolan?

Filed under Blandat

Sitter och spånar i tanken på ett nytt förskoleprojekt med media och IKT som verktyg… Det är viktigt att förskolan forsätter vara på vagnen när det gäller media och IKT i förskolan och ha ett medvetet mediepedagogiskt tänk. Om ni skulle få önska; Hur skulle ett projekt med media och IKT i förskolan kunna se […]

5 responses so far