Maj 13 2008


Tankar utifrån Bubbles bloggning….

Filed under Blandat

Läste just Bubbles blogg och kopierar in ett par rader från henne för det var så intressant, men först en liten introduktion för att få en förförståelse…

På CMiT där jag jobbar, har vi ett samarbete med DI (Dramatiska Institutet) och har en 5 poängskurs i Rörlig bild och lärande.

Bubbles skriver:

Utbildningsdagen, Rörlig Bild och lärande med Thomas Koppfeldt och Roland Sandell är väldigt intressant. Dessutom har de kopplat kursinnehållet till betyg och bedömning. Deltagarna i kursen är från förskola till gymnasium och bara den spännvidden är intressant. Hur beredda är skolan på att möta de “digitala infödingarna” som redan i förskolan skapat rörlig bild? Vad kommer det att kräva av pedagoger i skolan?
För dessa barn är användandet av IT/media fullkomligt naturligt och självklart verktyg…eller?

Mina tankar omkring det:
Otroligt intressanta och viktiga frågor !!! Finns intresse och kompetens att möta detta hos pedagogerna? Är det ett krav som barnen har rätt att ställa? Jag tycker det. Vi ska bemöta barnen där de befinner sig! Stöd för detta finns även i våra läroplaner och lokala styrdokument. Det är verktyg som små barn växer upp med och i mångt och mycket kan använda, kanske inte alla, men många i allafall. Det är också mycket spännande att koppla det till betyg och bedömning. Nu ger man ju inte betyg i förskolan (tack och lov måste jag få säga!), men ett omdöme ger man ju om barnen i t ex utvecklingssamtalen. Det är intressant även att titta på grupp perspektivet – media och IT som verktyg inbjuder till samarbete och direkt kom kopplingen till Vygotskij… Vi lär i samarbete med andra osv. Det är mycket individualism i samhället idag, men för att kunna fungera i samhället måste man kunna samverka med andra och media och ITverktygen bjuder som sagt var definitivt in till det… Vilken utvikning det blev… ;)!

2 responses so far
2 Responses to “Tankar utifrån Bubbles bloggning….”

  1.   ankelion 18 Maj 2008 at 18:19     1

    håller med dig jag kan också gå igång på det här 🙂

  2.   Artrellon 06 Aug 2011 at 20:17     2

    This info is the cat’s pamjaas!

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.