Archive for mars, 2008

Mar 19 2008


Lite funderingar omkring förskolors/skolors hemsidor och publicerande…

Filed under Blandat

Hur tänker ni omkring det här med bilder på barn/elever på förskolors/grundskolors hemsida? Här i Piteå får man skriva på om det är OK eller inte att det ligger ute verksamhetsbilder där barnen kan förekomma. Är ni för eller emot detta med publicering i det här specifika frågan och hur kommer det sig att ni […]

2 responses so far